Månad: februari 2015

Web & Teknik

Do you have Superfish vulnerability?

Test it here: https://filippo.io/Badfish/ or here https://canibesuperphished.com/  ”Superfish” is a awesome name for a vulnerability, at least they did that right.

How to make real files for postfix from mysql

# Virtual mailbox maps # tabort gamla filen mv /etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps /etc/postfix/old-mysql-virtual-mailbox-maps # get users from database mysql -u mailadmin –password=password -e ”SELECT email FROM mail_postfix.virtual_users INTO OUTFILE ’/tmp/mysql-virtual-mailbox-maps'” # flytta till postfix mv /tmp/mysql-virtual-mailbox-maps /etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps # byt rättigheter chown root /etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps chgrp root /etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps chmod go-w /etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps #fix file with sed sed -i ’s/\(.*\)@\(.*\)/\1@\2 \2\/\1\//g’…
Läs mer

How to install a more recent postfix on centos 6

It is quite simple to install a more recent postfix version on centos 6. Just do: vi /etc/yum.repos.d/epel-postfix.repo [epel-postfix] name=Latest upstream Postfix 2.9.x and 2.10.x release for RHEL6 baseurl=http://repos.fedorapeople.org/repos/mstevens/postfix/epel-$releasever/$basearch/ enabled=1 skip_if_unavailable=1 gpgcheck=0 [epel-postfix-source] name=Latest upstream Postfix 2.9.x and 2.10.x release for RHEL6 – Source baseurl=http://repos.fedorapeople.org/repos/mstevens/postfix/epel-$releasever/SRPMS enabled=0 skip_if_unavailable=1 gpgcheck=0 Then do a regular yum update.  

Tele2 kör IPV6 fullt ut

En rolig överraskning väntade på mina föräldrars sommarställe där de har G4-bredband från Tele2 och alla datorer och telefoner vi tagit med oss körde på IPV6 fullt ut. Bra jobbat Tele2, nu väntar vi på Telia, Comhem, 3, mfl, ni är på efterkälken.

Server i molnet

Har i dagarna testat CityCloud, Azure och Googles Developers Console genom att installera Centos 6 & 7. Visst funkar det mycket bra men här kommer ett par iakttagelser.