Web & Teknik

Vi hjälper andra att hjälpa sig sälva

NGINX

Vi fokuserar på att installera och använda Nginx på Centos och Ubuntu

BILLIGA BRA TEMAN

Gillar du ett tema, då är det säkert också bra. Men är det snabbt nog?  Vad får det kosta? För oss är noll kronor lagom.

http2

Givetvis ska en server ha stöd för http2 och ipv6. Men vad mer, ibland funderar vi på det…

Några saker vi fokuserar på

Vi kan inte allt, men vi fokuserar på det viktigaste istället.

NGINX

Vi kör många servrar. De flesta på Centos men de senare på Ubuntu eftersom det är lite mer lätthanterligt.

WEB

Det mesta är flyttat till WordPress men vi kör även en del på Wikimedia och Pretsashop

TEMAN

Vi testar ofta nya teman på våra olika webbar. Är det långsamt eller krågligt får temat ett dåligt omdömme av oss.

http/2 och IPV6

http/2 är ett måste idag. Med certifikat från Lets Encrypt kostar det inget och dessutom är det mycket bättre. Alla servrar vi använder måste ha ipv6 och så borde det vara för alla andra också.

Join us! It will only take a minute

Vår nyheter

Här kommer ni att hitta de senaste nyheterna…

Ubuntu 16.04 LXD with two network interfaces (backend and frontend)

Begin with installing the bridge # apt -y install bridge-utils Then edit the network interfaces on the lxd host vi /etc/network/interfaces # The loopback network interface auto lo iface lo[…]

Read more

Manually add ssh keys to a lxd container

First create a file called authorized_keys in the your home directory on the LXD host with the keys you want to use in the container. While we are on the[…]

Read more

Mysql – MariaDB som root på Ubuntu 16.04

Den nya versionen av MariaDB på Ubuntu hanterar inloggning för root via en plugin. För att ändra det kör: UPDATE mysql.user SET plugin = ’mysql_native_password’, Password = PASSWORD(’MYREALPASSWORD’) WHERE User[…]

Read more

En vanlig dag på jobbet

Så här ser en vanlig dag ut för oss.

Reboot

Kollar twitter

Dricker kaffe

Våra medarbetare

Nej det här är inte någon av våra medarbetare. De vi jobbar med har alla oftast gamla t-shirts med kaffefläckar lite här och där. Alla är också ägare av minst en Star Wars t-shirt eller en FreeBSD t-shirt.

Team Member

Job Title 
and an extra row

Team Member

Job Title

Team Member

Job Title

Doppel Gänger

Job Title

Team Member

Job Title

Team Member

Job Title

Team Member

Job Title

Team Member

Job Title

Counters

With the Internet spreading linke wildfire and reaching every part of our daily life, more and more traffic is directed to websites in search for information.

predefined themes

happy clients

awards