Mysql – MariaDB som root på Ubuntu 16.04

Web & Teknik

Mysql – MariaDB som root på Ubuntu 16.04

Den nya versionen av MariaDB på Ubuntu hanterar inloggning för root via en plugin. För att ändra det kör:
UPDATE mysql.user SET plugin = ’mysql_native_password’, Password = PASSWORD(’MYREALPASSWORD’) WHERE User = ’root’;
FLUSH PRIVILEGES;