filer i conf.d

En wordpress sajt med W3C ska man således ha följande konfig.

Vill man istället köra wordpress med  fastcgi cache:

 

Inställningar för en mediawiki: