nginx

Här kommer lite råd om hur man enkelt kan ställa in sin nginx server. Dessa inställningar funkar för de allra flesta vanliga applikationer.

nginx.conf

 

det är lika bra att ställa in fastcgicahce och proxycache även om man inte till en början tänker använd det.