Författare: jonas

Web & Teknik

Ubuntu 16.04 LXD with two network interfaces (backend and frontend)

Begin with installing the bridge # apt -y install bridge-utils Then edit the network interfaces on the lxd host vi /etc/network/interfaces # The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback # The main internal Bridge (backend) auto br0 iface br0 inet static address 192.168.1.99 netmask 255.255.255.0 network 192.168.1.0 broadcast 192.168.1.255 gateway 192.168.1.1 dns-nameservers…
Läs mer

Manually add ssh keys to a lxd container

First create a file called authorized_keys in the your home directory on the LXD host with the keys you want to use in the container. While we are on the subject it might be a good time to upgrade your ssh keys to ssh-keygen -t ed25519 # vi authorized_keys Then use the following commands: lxc exec…
Läs mer

Mysql – MariaDB som root på Ubuntu 16.04

Den nya versionen av MariaDB på Ubuntu hanterar inloggning för root via en plugin. För att ändra det kör: UPDATE mysql.user SET plugin = ’mysql_native_password’, Password = PASSWORD(’MYREALPASSWORD’) WHERE User = ’root’; FLUSH PRIVILEGES;

Ubuntu 16.04 LXD. Nätverksinställningar med en enkel brygga

Den här konfigurationen kan användas när man behöver använda samma ”Subnet” som andra datorer. Det fungerar tex bra på det lolala nätverket eller om man vill använda en DCHP server för första tilldelningen. I det här exemplet använder vi följande iställningar: Servern har installerats med följande inställningar: Local Network: 192.168.70.0 Broadcast: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.70.254 Host…
Läs mer

Våra vanligaste WordPress tillägg

De WordPresstillägg vi oftast installerar är Cache Enabler, Contact Form 7, Disable Comments. När det gäller Cache letar vi efter en som skapar riktiga html filer som vi kan styra nginx att läsa. Just nu är det Cache Enabler som vinner.

Alla förutom Telia kör nu ipv6

När Comhem började leverera ipv6 så trodde nog de flesta att Telia skulle trycka på startknappen. Men icke sa Nicke, de levererar idagsläget bara ipv6 till företag. Men vad väntar ni på säger vi…

Stämpelklockan är uppdaterad (igen)

Stämpelklockan på Gitbub är uppdarad. Det är mer av en hacklösning med två olika admin.inc filer. Det beror på att vi har problem med datumstyrningen i Bootstrap.

Stämpelklocka med mysql och PHP

Ett annat sommarprojekt har varit att fixa bootstrap på PHP TimeClock v.1.10 som ska användas som en stämpelklocka. Se https://github.com/hjelmua/php-timeclock-with-bootsrap

Projektet Visma SPCS Administration till Mysql och PHP på Github

Har jobbat med att visualisera data från Visma SPCS Administration. Projektet finns på github. Se https://github.com/hjelmua/Visma-SPCS-Administration-statistik-till-mysql-och-PHP-  

Letsencrypt now live (beta)

https://letsencrypt.org is now live (but in beta). Centos 6 users needs Python 2.7 (use SCL) after applying for betas at letsencrypt. CentOS 7 works just fine.